Vakka-Suomen Tietotuvat ry

Yhdistyksestä

Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja aktiivista toimintaa harjoitettiin 2000-luvun alkuun. Viimeinen rutistus oli Touvi-hanke vuosituhannen vaihteessa, jossa mm. perustettiin kyläkonttoreita eri puolille Vakka-Suomea. Hankkeen jälkeen toiminta hiljaksiin hiipui, ja lopulta yhdistys päätettiin purkaa.

Yhdistyksen purkamista varten tulee sääntöjen mukaan pitää 2 kokousta, joista 1. pidettiin 14.12.2022 (kokouskutsuteksti ja pöytäkirja) ja toinen pidettiin 15.3.2023, jossa purkamispäätös vahvistettiin, ks. pöytäkirja.

Purkaminen hyväksyttiin PRH:ssa 21.2.2023 ja yhdistys on poistettu yhdistysrekisteristä, ks päätös (kuva pdf-asiakirjasta, henkilötiedot peitetty)

Tälle sivustolle kerätään yhdistyksen historiasta kertovaa ja purkamiseen tarvittavaa materiaalia soveltuvin osin sitä mukaa kun ehditään ja toimeksi saadaan.

Mahdolliset yhteydenotot yhdistystä koskien kokouskutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.