Vakka-Suomen Tietotuvat ry

Yhdistyksestä

Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja aktiivista toimintaa harjoitettiin 2000-luvun alkuun. Viimeinen rutistus oli Touvi-hanke vuosituhannen vaihteessa, jossa mm. perustettiin kyläkonttoreita eri puolille Vakka-Suomea. Hankkeen jälkeen toiminta hiljaksiin hiipui, ja lopulta yhdistys päätettiin purkaa.

Yhdistyksen purkamista varten tulee sääntöjen mukaan pitää 2 kokousta, joista 1. pidettiin 14.12.2022 (kokouskutsuteksti ja pöytäkirja) ja toinen pidettiin 15.3.2023, jossa purkamispäätös vahvistettiin, ks. pöytäkirja.

Tälle sivustolle kerätään yhdistyksen historiasta kertovaa ja purkamiseen tarvittavaa materiaalia soveltuvin osin sitä mukaa kun ehditään ja toimeksi saadaan.

Mahdolliset yhteydenotot yhdistystä koskien kokouskutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.