Karinpään venevalkama

Karinpään venevalkama on Taivassalon Rouhun kylän Karinpään niemen käsittävää yhteisaluetta hallitseva osakaskunta, joka on järjestäytynyt vuonna 1997 ja sen kiinteistörekisteritunnus on 833-444-878-1. Osakkaita on n. 80, pääosin samat kuin Rouhun kalastuskunnassa. Yhteisalueen laajuus selviää tarkemmin oheisesta kartasta.

Yhteisaluetta hallitsee osakaskunnan kokouksessa valittu hoitokunta, jonka puheenjohtajana toimii Teijo Lindström. Seuraava kokous on tarkoitus pitää elokuussa 2020 yhdessä kalastuskunnan osakaskokouksen kanssa.

Yhteisalue on tarkoitettu osakaskunnan jäsenten käyttöön. Alueella on mahdollisuus uimiseen, pöytätaso ja penkit ja paikka veneiden laskemiseen ja nostoon. Niemen keskiosassa on perinteinen kokonpolttopaikka, jota käytetään sään ja rajoitusten salliessa vuosittain juhannuksena ja elokuun lopussa.

Veneiden laskupaikka
Kalastukseen ja muuhun veneilyyn tarkoitettujen pienveneiden laskua varten alueella on laskemiseen sopiva luiska, kääntöpaikka sekä muutama laituripaikka veneiden tilapäiseen säilytykseen. Veneiden kuljetukseen käytetyn trailerin voi tilapäisesti jättää kääntöalueelle, ellei se haittaa muiden osakkaiden käyttöä. Veneiden, trailereiden ja autojen ym. pitempiaikainen säilytys alueella on kielletty.

Pysäköinti
Pysäköinti alueella on kielletty, lukuunottamatta edelläkuvattua osakkaiden veneiden laskuun liittyvää lyhytaikaista auton ja/tai venetrailerin säilytystä. Venevalkaman ulkopuolella olevalla yksityisalueella pysäköiminen ja muu toiminta ilman ao. maanomistajan lupaa on ehdottomasti kiellettyä.

Yhteystiedot

Lisätietoja

Karinpään venevalkaman hoitokunta


taivassalo.com -etusivulle